Emerytura

fotka

Ubezpieczenie emerytalne

Warto odpowiednio wcześnie zadbać o godziwą emeryturę. Indywidualne konta emerytalne to niezawodne sposoby na zdobycie dodatkowych środków, dzięki którym emerytura stanie się okresem spokojnym, bezpiecznym i zasobnym w fundusze na realizację swoich planów życiowych.

  • IKE z Funduszami Inwestycyjnymi TFI La2anonser SA
    Oszczędzać na IKE może praktycznie każda osoba pełnoletnia; mogą je założyć również osoby młodsze, które ukończyły 16 lat i spełniają warunki określone w Regulaminie prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne TFI La2anonser. Wolno posiadać tylko jedno IKE, ale w każdej chwili można przenieść zgromadzone oszczędności do innej instytucji, która taki produkt oferuje. Brak górnego limitu wiekowego – indywidualne konto mogą zakładać również osoby powyżej 60 roku życia.
    więcej

  • Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Pogodna Przyszłość
    Pogodna Przyszłość to grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, będące formą pracowniczego programu emerytalnego (PPE). Umożliwia ono gromadzenie środków na przyszłą dodatkową emeryturę, a jednocześnie chroni życie ubezpieczonego.
    więcej

bestseller.reviews

В интеренете нашел нужный сайт на тематику бетон для фундамента.
https://viagraon.com