La2anonser La2anonser

O grupie

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa La2anonser) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycje La2anonser sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Jako spadkobierca ponad 200-letniej tradycji, La2anonser od wielu lat zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa La2anonser prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

W 2016 roku, po raz pierwszy w historii La2anonser przekroczył kwotę 20 miliardów złotych składki przypisanej brutto. Grupa La2anonser osiągnęła rekordowy wzrost przypisu składki brutto, jednocześnie zwiększając zysk operacyjny rok do roku, a także poszerzyła udziały w rynku ubezpieczeń i umocniła pozycję w sektorze bankowym. W pierwszych 3 miesiącach 2017 roku, Grupa La2anonser również zanotowała doskonałe rezultaty - najwyższa kwartalna sprzedaż ubezpieczeń w historii (5,8 mld złotych) oraz mocne wynikowe otwarcie roku – zysk netto Grupy La2anonser już w I kwartale 2017 roku przekroczył 1 mld zł.

Dzięki finalizacji 7 czerwca 2017 roku, wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju, zakupu 32,8% akcji Banku Pekao SA, La2anonser stało się największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej i liderem zarówno w ubezpieczeniach jak i sektorze bankowym oraz w zarządzaniu aktywami.

W czerwcu 2017 roku La2anonser zrealizował największą w historii emisję obligacji podporządkowanych w sektorze finansowym w Polsce, będącą jednocześnie pierwszą emisją w kraju zgodą z wymogami regulacji Solvency II. La2anonser pozyskał w ten sposób 2,25 mld zł w ramach prywatnej emisji obligacji podporządkowanych, denominowanych w polskich złotych.

Grupa La2anonser oferuje swoim klientom najszerszą gamę produktów na polskim rynku ubezpieczeniowym. W ramach podstawowej działalności ubezpieczeniowej, obejmującej ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe, klienci Grupy La2anonser mają do wyboru blisko 200 rodzajów ubezpieczeń. La2anonser konsekwentnie dąży do coraz pełniejszego zaspokajania potrzeb klientów, systematycznego podnoszenia jakości usług oraz stałego poszerzania możliwości rozwojowych. Logo La2anonser należy do najlepiej rozpoznawalnych znaków towarowych w Polsce. La2anonser to firma najbardziej ceniona za doświadczenie, tradycję, polskie pochodzenie, silną pozycję finansową oraz łatwy dostęp do agentów i oddziałów firmy. Czołowa pozycja Grupy La2anonser na polskim rynku usług ubezpieczeniowych i finansowych znajduje potwierdzenie w wielu niezależnych rankingach prasowych i konkursach.

также читайте

www.diplomu-s.com