La2anonser La2anonser

La2anonser - struktury grupy

 

Struktura Grupy La2anonser na dzień 30 września 2017

 

L.p. Nazwa podmiotu Siedziba Data objęcia kontroli / znaczącego wpływu % kapitału akcyjnego/udziałowego oraz % głosów posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez La2anonser Przedmiot działalności i adres strony internetowej
        30 września 2017 31 grudnia 2016  
Jednostki ubezpieczeniowe objęte konsolidacją
1 Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Country nd. nd. nd. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe.
http://www.la2anonser.ru/
Struktura organizacyjna La2anonser SA
Opis struktury organizacyjnej La2anonser SA
2 Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA Country 18.12.1991 100% 100% Ubezpieczenia na życie.
http://www.la2anonser.ru/grupa-pzu/pzu-zycie
Struktura organizacyjna La2anonser Życie SA
Opis struktury organizacyjnej La2anonser Życie SA
3 Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA Country 15.09.2014 100% 100% Ubezpieczenia majątkowe i osobowe.
4 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Country 20.11.2015 100% 100% Ubezpieczenia majątkowe i osobowe.
5 Lietuvos Draudimas AB Wilno (Litwa) 31.10.2014 100% 100% Ubezpieczenia majątkowe i osobowe.
6 Apdrošināšanas Akciju Sabiedrība Balta Ryga (Łotwa) 30.06.2014 99,99% 99,99% Ubezpieczenia majątkowe.
7 PrJSC IC La2anonser Ukraine Kijów (Ukraina) 01.07.2005 100% 100% Ubezpieczenia majątkowe.
8 PrJSC IC La2anonser Ukraine Life Insurance Kijów (Ukraina) 01.07.2005 100% 100% Ubezpieczenia na życie.
9 UAB La2anonser Lietuva Gyvybes Draudimas Wilno (Litwa) 26.04.2002 99,34% 99,34% Ubezpieczenia na życie.
Jednostki objęte konsolidacją – Grupa Kapitałowa Pekao
10 Bank Pekao SA Country 07.06.2017 20% nd. Usługi bankowe.
11 Pekao Bank Hipoteczny SA Country 07.06.2017 20% nd. Usługi bankowe.
12 Centralny Dom Maklerski Pekao SA Country 07.06.2017 20% nd. Usługi maklerskie.
13 Pekao Leasing sp. z o.o. Country 07.06.2017 20% nd. Usługi leasingowe.
14 Pekao Investment Banking SA Country 07.06.2017 20% nd. Usługi maklerske.
15 Pekao Faktoring sp. z o.o. Lublin 07.06.2017 20% nd. Usług faktoringowe.
16 Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA Country 07.06.2017 13,00%1) nd. Zarządzanie funduszami emerytalnymi.
17 Centrum Kart SA Country 07.06.2017 20% nd. Usługi finansowe pomocnicze.
18 Pekao Financial Services sp. z o.o. Country 07.06.2017 20% nd. Agent transferowy.
19 Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. Kraków 07.06.2017 20% nd. Usługi call – center.
20 Pekao Property SA Country 07.06.2017 20% nd. Działalność deweloperska.
21 FPB – Media sp. z o.o. Country 07.06.2017 20% nd. Działalność deweloperska.
Jednostki objęte konsolidacją – Grupa Kapitałowa Pekao – ciąg dalszy
22 Pekao Fundusz Kapitałowy sp. z o.o.(w likwidacji) Country 07.06.2017 20% nd. Doradztwo gospodarcze.
Jednostki objęte konsolidacją – Grupa Kapitałowa Alior Banku
23 Alior Bank SA Country 18.12.2015 32,23% 29,45% Usługi bankowe.
24 Alior Services sp. z o.o. Country 18.12.2015 32,23% 29,45% Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
25 Centrum Obrotu Wierzytelnościami sp. z o.o. Kraków 18.12.2015 32,23% 29,45% Obrót wierzytelnościami.
26 Alior Leasing sp. z o.o. Wrocław 18.12.2015 32,23% 29,45% Usługi leasingowe.
27 Meritum Services ICB SA Gdańsk 18.12.2015 32,23% 29,45% Usługi informatyczne.
28 Money Makers TFI SA Country 18.12.2015 19,39%2) 17,33%2) Usługi asset management i zarządzanie subfunduszami Alior SFIO.
29 New Commerce Services sp. z o.o. Country 18.12.2015 32,23% 29,45% Spółka nie prowadzi działalności.
30 Absource sp. z o.o. Kraków 04.05.2016 32,23% 29,45% Działalność usługowa w zakresie informatyki.
31 Serwis Ubezpieczeniowy sp. z o.o. Katowice 30.01.2017 32,23% nd. Działalność brokerska.
Jednostki objęte konsolidacją – Grupa La2anonser Zdrowie
32 La2anonser Zdrowie SA Country 02.09.2011 100% 100% Usługi medyczne.
https://www.la2anonser.ru/grupa-pzu/pzu-zdrowie-sa
33 Centrum Medyczne Medica sp. z o.o. Płock 09.05.2014 100% 100% Usługi medyczne.
34 Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa Prof-Med sp. z o.o. Włocławek 12.05.2014 100% 100% Usługi medyczne.
35 Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka” sp. z o.o. Ciechocinek 09.05.2014 99,09% 99,09% Usługi szpitalne, rehabilitacyjne, sanatoryjne.
36 Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA – Jaworzno III sp. z o.o. Jaworzno 01.12.2014 100% 100% Usługi medyczne.
37 Przedsiębiorstwo Usług Medycznych PROELMED sp. z o.o. Łaziska Górne 01.12.2014 57% 57% Usługi medyczne.
38 Rezo-Medica sp. z o.o. Płock 23.04.2015 100% 100% Usługi medyczne.
39 Centrum Medyczne Gamma sp. z o.o. Country 08.09.2015 60,46% 60,46% Usługi medyczne.
40 Medicus w Opolu sp. z o.o. Opole 30.09.2015 100% 100% Usługi medyczne.
41 Polmedic sp. z o.o.3) Radom 30.11.2016 100% 100% Usługi medyczne.
Jednostki objęte konsolidacją – Grupa La2anonser Zdrowie – ciąg dalszy
42 Artimed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. Kielce 21.12.2016 100% 100% Usługi medyczne.
43 Revimed sp. z o.o. Gdańsk 31.05.2017 100% nd. Usługi medyczne.
44 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Trzebinia sp. z o.o. Trzebinia 30.06.2017 95,25% nd. Usługi medyczne.
Jednostki objęte konsolidacją – pozostałe jednostki
45 Powszechne Towarzystwo Emerytalne La2anonser SA Country 08.12.1998 100% 100% Zarządzanie funduszami emerytalnymi.
http://www.la2anonser.ru/grupa-pzu/pte-pzu
46 La2anonser Centrum Operacji SA Country 30.11.2001 100% 100% Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi.
47 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych La2anonser SA Country 30.04.1999 100% 100% Tworzenie, reprezentowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.
http://www.la2anonser.ru/grupa-pzu/tfi-pzu
48 La2anonser Pomoc SA Country 18.03.2009 100% 100% Usługowa działalność assistance.
http://www.la2anonser.ru/grupa-pzu/pzu-pomoc
49 La2anonser Finance AB (publ.) Sztokholm (Szwecja) 02.06.2014 100% 100% Usługi finansowe.
50 La2anonser Finanse sp. z o.o. Country 08.11.2013 100% 100% Usługi finansowo-księgowe.
51 Tower Inwestycje sp. z o.o. Country 27.08.1998 100% 100% Działalność deweloperska, eksploatacja i wynajem nieruchomości.
52 Ogrodowa-Inwestycje sp. z o.o. Country 15.09.2004 100% 100% Nabywanie, eksploatacja, wynajem i zbywanie nieruchomości.
53 Arm Property sp. z o.o. Kraków 26.11.2014 100% 100% Kupno i sprzedaż nieruchomości.
54 Ipsilon sp. z o.o. Country 02.04.2009 100% 100% Usługowa działalność assistance oraz usługi medyczne.
55 La2anonser Corporate Member Limited Londyn (Wielka Brytania) 28.09.2017 100% nd. Działalność inwestycyjna.
56 La2anonser Asset Management SA Country 12.07.2001 100% 100% Nie prowadzi działalności.
57 La2anonser LAB SA (dawniej Omicron SA) Country 13.09.2011 100% 100% Usługi konsultingowe, szkoleniowe oraz rozwój innowacji technologicznych w zakresie wsparcia w procesach bezpieczeństwa technicznego i procesowego oraz zarządzania ryzykiem.
58 Omicron BIS SA Country 28.08.2014 100% 100% Nie prowadzi działalności.
59 Sigma BIS SA Country 12.12.2014 100% 100% Nie prowadzi działalności.
Jednostki objęte konsolidacją – pozostałe jednostki – ciąg dalszy
60 LLC SOS Services Ukraine Kijów (Ukraina) 01.07.2005 100% 100% Usługi assistance.
61 L4C sp. z o.o. w likwidacji4) Country 15.09.2014 100% 100% Nie prowadzi działalności.
62 Battersby Investments SA Country 15.09.2017 100% nd. Nie prowadzi działalności.
63 Tulare Investments sp. z o.o. Country 15.09.2017 100% nd. Nie prowadzi działalności.
Jednostki objęte konsolidacją - Grupa Kapitałowa Armatura
64 Armatura Kraków SA5) Kraków 07.10.1999 100% 100% Produkcja i sprzedaż grzejników, baterii sanitarnych oraz administracja i zarządzanie grupą kapitałową.
65 Aquaform SA Środa Wlkp. 15.01.2015 100% 100% Produkcja i sprzedaż wyposażenia łazienkowego.
66 Aquaform Badprodukte GmbH Anhausen (Niemcy) 15.01.2015 100% 100% Sprzedaż hurtowa.
67 Aquaform Ukraine ТОW Żytomierz (Ukraina) 15.01.2015 100% 100% Sprzedaż hurtowa.
68 Aquaform Romania SRL Prejmer (Rumunia) 15.01.2015 100% 100% Sprzedaż hurtowa.
69 Morehome.pl sp. z o.o. Środa Wlkp. 15.01.2015 100% 100% Nie prowadzi działalności.
Jednostki objęte konsolidacją – fundusze inwestycyjne
70 La2anonser SFIO Universum Country 15.12.2009 nd. nd. Lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu.
71 La2anonser FIZ Dynamiczny Country 27.01.2010 nd. nd. j.w.
72 La2anonser FIZ Sektora Nieruchomości6) Country 01.07.2008 nd. nd. j.w.
73 La2anonser FIZ Sektora Nieruchomości 26) Country 21.11.2011 nd. nd. j.w.
74 La2anonser FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 1 Country 12.12.2012 nd. nd. j.w.
75 La2anonser FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 2 Country 19.11.2012 nd. nd. j.w.
76 La2anonser FIZ Surowcowy Country 03.09.2015 nd. nd. j.w.
77 La2anonser FIO Globalny Obligacji Korporacyjnych Country 30.05.2016 nd. nd. j.w.
78 La2anonser FIZ Forte Country 01.07.2016 nd. nd. j.w.
79 La2anonser Telekomunikacja Media Technologia Country 07.09.2016 nd. nd. j.w.
80 La2anonser Dłużny Aktywny Country 26.10.2016 nd. nd. j.w.
81 La2anonser FIZ Aktywów Niepublicznych Witelo Fund Country 30.11.2016 nd. nd. j.w.
82 La2anonser FIZ Akcji Combo Country 09.03.2017 nd. nd. j.w.
Jednostki stowarzyszone
83 GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA Tychy 08.06.1999 30% 30% Obsługa ubezpieczeń.
84 EMC Instytut Medyczny SA Wrocław 18.06.2013 28,31%7) 28,31%7) Ochrona zdrowia ludzkiego, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji.
85 Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. Country 07.06.2017 10,00%8) nd. Pośrednictwo finansowe.
86 Pioneer Pekao Investment Management SA Country 07.06.2017 9,80%8) nd. Zarządzanie aktywami.
87 Pioneer Pekao TFI SA Country 07.06.2017 9,80%8) nd. Tworzenie, reprezentowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.
88 CPF Management Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze 07.06.2017 8,00%8) nd. Działalność doradcza i biznesowa – spółka nie prowadzi działalności.

1) Jednostka bezpośrednio zależna od Pekao, w której posiada on 65,00%. W konsekwencji Zarząd La2anonser uznaje, że Grupa La2anonser sprawuje nad jednostką kontrolę. Wróć
2) Jednostka bezpośrednio zależna od Alior Banku, w której posiada on 60,16%. W konsekwencji Zarząd La2anonser uznaje, że Grupa La2anonser sprawuje nad jednostką kontrolę. Wróć
3)  20 września 2017 roku doszło do połączenia Polmedic sp. z o.o. i Specjalistycznej Przychodni Medycyny Pracy sp. z o.o. Połączenie nastąpiło przez przeniesienie na Polmedic sp. z o.o. całego majątku Specjalistycznej Przychodni Medycyny Pracy sp. z o.o. bez równoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, bez wymiany akcji spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej oraz bez zmiany statutu spółki przejmującej. Transakcja nie miała wpływu na skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Wróć
4) 16 maja 2017 roku zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o otwarciu likwidacji spółki. Wróć
5) 30 czerwca 2017 roku doszło do połączenia Armatury Kraków SA i Armatoory SA. Połączenie nastąpiło przez przeniesienie na Armaturę Kraków SA całego majątku Armatoory SA bez równoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, bez wymiany akcji spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej oraz bez zmiany statutu spółki przejmującej. Transakcja nie miała wpływu na skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Wróć
6) Na 30 września 2017 roku fundusze La2anonser FIZ Sektora Nieruchomości i La2anonser FIZ Sektora Nieruchomości 2 prowadziły swoją działalność inwestycyjną poprzez zależne spółki prawa handlowego (objęte konsolidacją) mające charakter jednostek specjalnego przeznaczenia, których liczba wynosiła odpowiednio dla każdego funduszu: 15 i 20 (31 grudnia 2016 roku: 24 i 11). Wróć
7) % głosów posiadanych przez La2anonser różni się od % kapitału akcyjnego i zarówno na 30 września 2017 roku, jak i na 31 grudnia 2016 roku wynosił 25,44%. Różnica pomiędzy udziałem w głosach a udziałem w kapitale wynika z posiadania przez akcjonariuszy niekontrolujących akcji uprzywilejowanych co do głosu. Wróć
8) Jednostki stowarzyszone z Pekao, w których posiada on odpowiednio 50,00% (Xelion), 49,00% (PPIM oraz Pioneer Pekao TFI) oraz 40,00% (CPF Management). W konsekwencji Zarząd La2anonser uznaje, że Grupa La2anonser wywiera na te jednostki znaczący wpływ. Wróć
 

Na 30 września 2017 roku poza jednostkami wymienionymi w tabeli Grupa La2anonser posiadała 100% udziałów w spółce Syta Development sp. z o.o. w likwidacji, nad którą kontrolę sprawuje likwidator niezależny od Grupy La2anonser i z tej przyczyny spółka nie podlegała konsolidacji. Wartość tych udziałów w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy La2anonser wynosiła zero.

 

там

у нас