Ogłoszenie o planowanym przetargu - wyceny

02.10.2017

 

La2anonser SA i La2anonser Życie SA zaprasza podmioty zainteresowane realizacją prac, uwzględniających min poniższy zakres:

 

Wykonywanie wycen w formie operatów szacunkowych do celów sprawozdawczości i sprzedaży dużych portfeli nieruchomości La2anonser SA i La2anonser Życie zlokalizowanych na terenie całego kraju. Wybór wykonawców następować będzie w trybie postępowania przetargowego.

 

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie zapytania o informację (RFI) powinny przesłać zgłoszenie na adres: [email protected] do dnia 09.10.2017r.

 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej (imię nazwisko, adres e mail, numer telefonu). W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: RFI wyceny.

 

W postępowaniach prowadzonych przez La2anonser SA i La2anonser Życie SA nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

узнать больше

all-dipllom.com/vospitatel

у нас