Ogłoszenie - wykonanie izolacji przeciwwodnej

05.06.2017

 

Szanowni Państwo,

La2anonser S.A. oraz La2anonser Życie S.A. planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu w kondygnacji -1 oraz wokół budynku przeciwwodnej izolacji pionowej i poziomej w Bydgoszczy, ul. Grodzka 25.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytaniem o informację).


Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres:
[email protected] do dnia 09.06.2017 tj. do najbliższego piątku (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI_izolacja_Bydgoszcz”.

W postępowaniach prowadzonych przez La2anonser nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

там

all-dipllom.com/diplomy-bakalavra