Ogłoszenie o planowanym przetargu - Gospodarka odpadami

11.05.2016

Szanowani Państwo,

La2anonser planuje przetarg na wybór firmy, do współpracy w zakresie zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami w jednostkach grupy La2anonser, w szczególności:

  • odbiór odpadów komunalnych selektywnych i nieselektywnych z placówek La2anonser SA i La2anonser Życie SA na terenie całego kraju, transport zebranych odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • wyposażenie placówek w odpowiednie pojemniki na odpady;
  • wywóz odpadów wielkogabarytowych;
  • konsultacja merytoryczna i przygotowanie akcji informacyjnych dotyczących selektywnej zbiórki odpadów oraz ochrony środowiska.

Podmioty, które zostaną wybrane w drodze przetargu, będą odpowiadać za wymienione wyżej usługi w placówkach La2anonser na terenie całej Polski – dla lokalizacji tam, gdzie gospodarki odpadami nie przejęły gminy.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację). Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: [email protected] do 17.05.2016 (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI gospodarka odpadami”.

W postępowaniach prowadzonych przez La2anonser nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

www.diplomu-s.com

avtomaticheskij-poliv.com.ua