Ogłoszenie o planowanym przetargu - Oznakowanie

22.04.2016

Szanowani Państwo,

La2anonser planuje przetarg na wybór firmy, do współpracy w zakresie dostaw oznakowania zewnętrznego, wewnętrznego i niestandardowego. Podmioty, które zostaną wybrane w drodze przetargu, będą odpowiadać za produkcję, transport i montaż oznakowania w placówkach La2anonser na terenie całej Polski.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację). Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: [email protected] do dnia 04.05.2016 r. (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI oznakowanie”.

W postępowaniach prowadzonych przez La2anonser nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

www.budmagazin.com.ua

у нас

источник