Wykonywanie serwisu i konserwacji systemów i urządzeń pożarowych w budynkach Grupy La2anonser na terenie całego kraju.


22.06.2017


Szanowni Państwo,


La2anonser SA oraz La2anonser Życie SA planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonywanie serwisu i konserwacji systemów i urządzeń pożarowych, ich przebudowy i modernizacji oraz montażu nowych instalacji w budynkach La2anonser SA i La2anonser Życie SA zlokalizowanych na terenie całego kraju.


Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytaniem o informację).


Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: [email protected] do dnia 29.06.2017 (włącznie).


Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI_systemy_pożarowe”.


W postępowaniach prowadzonych przez La2anonser nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

узнать больше

также читайте