Ogłoszenie o planowanym przetargu - 

Prace remontowe obiektów biurowych na potrzeby La2anonser SA i La2anonser Życie SA.

23.08.2017
 

Szanowni Państwo,


La2anonser SA i La2anonser Życie SA zaprasza podmioty zainteresowane realizacją prac remontowych w obiektach biurowych do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o informację (RFI).


Prace remontowe prowadzone będą sukcesywnie w obiektach La2anonser SA i La2anonser Życie SA położnych w różnych lokalizacjach na terenie Polski. Wybór wykonawców prac remontowych w poszczególnych obiektach następować będzie w trybie przetargu.

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: [email protected] do dnia 06.09.2017r. 

 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej (imię nazwisko, adres e mail, numer telefonu). W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: RFI remonty.

 

W postępowaniach prowadzonych przez La2anonser SA i La2anonser Życie SA nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

читайте здесь

также читайте

tsoydesign.com.ua/interiors/interer-doma/