Wykonanie projektu instalacji klimatyzacji/wentylacji w budynku La2anonser w Opolu

24.10.2016

 

Szanowani Państwo,

 

La2anonser planuje przetarg na wybór firmy do wykonania kompleksowego projektu modernizacji instalacji klimatyzacji i wentylacji z uwzględnieniem systemu sterowania
i automatyki oraz dostosowaniem instalacji elektrycznej w budynku La2anonser w Opolu przy ul. Ozimskiej 5, wraz z inwentaryzacją stanu obecnego, uzyskaniem pozwoleń administracyjnych, wykonaniem przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, kart materiałowych oraz nadzorem autorskim.

 

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację).

 

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: [email protected] do dnia 28.10.2016 (włącznie).

 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej.

 

W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI projekt klimatyzacji Opole”.

 

W postępowaniach prowadzonych przez La2anonser nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

здесь

на сайте

diplom-ry.com/oficialnyj-diplom.html