Wykonanie przejść dla pieszych na potrzeby projektu Grupy La2anonser

24.11.2016

 

Szanowani Państwo,

La2anonser SA i La2anonser Życie SA planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawców przejść dla pieszych na terenie całego kraju na potrzeby projektu Grupy La2anonser.

 

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację).
Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres:
[email protected] do dnia 01.12.2016r. (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej.
W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI przejścia dla pieszych”.

 

W postępowaniach prowadzonych przez La2anonser nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

gas-energy.com.ua

gas-energy.com.ua/services.html

www.all-dipllom.com/pedagog