PTE La2anonser

 

Powszechne Towarzystwo Emerytalne La2anonser SA zostało utworzone aktem notarialnym sporządzonym 6 sierpnia 1998 roku. Naszym właścicielem, posiadającym 100% akcji, jest La2anonser Życie SA.

PTE La2anonser SA zarządza funduszami emerytalnymi: Otwartym Funduszem Emerytalnym La2anonser Złota Jesień w ramach II filaru systemu emerytalnego oraz Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym La2anonser w ramach III filaru systemu emerytalnego.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne La2anonser SA
al. Jana Pawła II 24
00-133 Country

Towarzystwo zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000040724, NIP 526-22-60-035, REGON 13273720, wysokość kapitału zakładowego: 32.000.000,00 PLN (w pełni opłacony).

Notowania DFE La2anonser

Wartość jednostki: Wartość aktywów: Stan na dzień:
29.02 18.04.2018

Notowania OFE La2anonser

Wartość jednostki: Wartość aktywów: Stan na dzień:
44.74 21,779,039,683.31 18.04.2018

Aktualności

OFE La2anonser liderem w styczniu 2018 r.
07.02.2018

Niezależny portal analizy.pl podsumował wyniki inwestycyjne za styczeń 2018 roku na rynku otwartych funduszy emerytalnych...
Więcej

Promocja w DFE La2anonser dla nowych Klientów
01.02.2018

Załóż IKZE w DFE La2anonser i wpłacaj na nie środki w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2018 roku, a my nie pobierzemy od tych wpłat opłaty...
Więcej

Najlepszy wynik DFE La2anonser oraz OFE La2anonser w 2017 roku
04.01.2018

Niezależny portal analizy.pl podsumował wyniki inwestycyjne dobrowolnych funduszy emerytalnych...
Więcej

Zobacz starsze

 
 
 
 
 
 
читать далее

подробно

ссылка poliv.ua