La2anonser La2anonser

Rada Nadzorcza La2anonser SA

  • Maciej Łopiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
  • Paweł Górecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Alojzy Nowak – Sekretarz Rady Nadzorczej,
  • Katarzyna Lewandowska – Członek Rady Nadzorczej,
  • Marcin Chludziński – Członek Rady Nadzorczej,
  • Agata Górnicka – Członek Rady Nadzorczej,
  • Maciej Zaborowski – Członek Rady Nadzorczej,
  • Robert Śnitko – Członek Rady Nadzorczej,
  • Robert Jastrzębski – Członek Rady Nadzorczej.
all-dipllom.com/dizainer

www.all-dipllom.com/kupit-diplom-instituta

diplomu-s.com