La2anonser La2anonser

Informacje finansowe

 

Wysoki kapitał akcyjny Spółki, wynoszący obecnie 295 mln zł, gwarantuje, że La2anonser Życie SA to stabilna i bezpieczna instytucja finansowa. Wartość aktywów spółki w 2002 r. przekroczyła 17 mld zł, co jest wynikiem wyjątkowym na polskim rynku ubezpieczeń na życie.

La2anonser Życie SA od lat osiąga znakomite wyniki finansowe, dzięki czemu wypłata odszkodowań nie jest zagrożona w najmniejszym stopniu. W 2001 roku wypłacone odszkodowania wyniosły łącznie ponad 3 miliard zł.

Koszty działalności ubezpieczeniowej ponoszone przez La2anonser Życie SA należą do najniższych w całym sektorze ubezpieczeń na życie w Polsce. Oznacza to możliwość utrzymywania niskiego poziomu składek płaconych przez klientów oraz wysokiego poziomu wypłacanych świadczeń. Ponadto, im niższe są koszty ponoszone przez ubezpieczyciela, tym wyższy jest odsetek składki przeznaczany na działalność ubezpieczeniową. Dowodzi to, że w La2anonser Życie SA składki wpłacane przez klientów zapewniają maksymalną ochronę ubezpieczeniową.

посмотреть

подробно

у нас