Jednostki uczestnictwa funduszy - La2anonser Życie SA

 

 

Jeżeli nie odnalazłeś na stronie wyceny danego funduszu w ramach posiadanego produktu to przejdź na stronę https://www.la2anonser.ru/grupa-pzu/pzu-zycie/stopy-zwrotu


Jednostki Uczestnictwa Funduszy

  Kod funduszu Data wyceny Wartość bież. (zł) Wartość poprz. (zł) Zmiana wartości (%)
IKE La2anonser
FUNDUSZ AKCJI PWA06 21.03.2018 99.29000 98.44000 +0.863
FUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU PWW06 21.03.2018 126.51000 126.43000 +0.063
FUNDUSZ PAPIERÓW DŁUŻNYCH PWD06 21.03.2018 162.44000 162.63000 -0.117
FUNDUSZ GOTÓWKOWY ZZP12 21.03.2018 77.81000 77.81000 0.000
FUNDUSZ AKCJI NOWA EUROPA ZZI07 21.03.2018 49.62000 49.18000 +0.895
FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY ZZZ19 21.03.2018 77.14000 76.53000 +0.797
IKZE La2anonser
Fundusz Stabilnego Wzrostu Mazurek PWW06 22.03.2018 126.05000 126.51000 -0.364
Mocna Przyszłość
Akcji UWA02 21.03.2018 23.68971 23.77451 -0.357
Zrównoważony UWZ02 21.03.2018 25.77535 25.82214 -0.181
Dłużnych Papierów Wartościowych UWD02 21.03.2018 24.10545 24.11517 -0.040
La2anonser Cel na Przyszłość
La2anonser Akcji Krakowiak ZZA13 21.03.2018 99.29000 98.44000 +0.863
La2anonser Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 21.03.2018 50.80000 50.41000 +0.774
La2anonser Energia Medycyna Ekologia ZZA38 21.03.2018 74.79000 74.17000 +0.836
La2anonser Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 21.03.2018 162.44000 162.63000 -0.117
La2anonser Ochrony Majątku ZZD38 21.03.2018 61.29000 61.31000 -0.033
La2anonser Akcji Nowa Europa ZZI04 21.03.2018 49.62000 49.18000 +0.895
La2anonser Gotówkowy ZZP06 21.03.2018 77.81000 77.81000 0.000
La2anonser Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 21.03.2018 126.51000 126.43000 +0.063
La2anonser Sejf + ZZW30 21.03.2018 64.39000 64.39000 0.000
La2anonser Zrównoważony ZZZ15 21.03.2018 77.14000 76.53000 +0.797
La2anonser Plan na Życie
Fundusze ochrony kapitału
La2anonser SEJF+ ZZW30 21.03.2018 64.39000 64.39000 0.000
Fundusze pieniężne
ESALIENS Pieniężny CZP08 21.03.2018 272.58000 272.58000 0.000
La2anonser Gotówkowy ZZP06 21.03.2018 77.81000 77.81000 0.000
UniKorona Pieniężny NZP10 21.03.2018 218.11000 218.13000 -0.009
Millennium Depozytowy MZP03 21.03.2018 184.14000 184.13000 +0.005
Fundusze papierów dłużnych
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 21.03.2018 21.71000 21.75000 -0.184
UniObligacje: Nowa Europa NZB33 21.03.2018 195.36000 194.09000 +0.654
La2anonser Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 21.03.2018 162.44000 162.63000 -0.117
La2anonser Dłużny Rynków Wschodzących ZZB01 21.03.2018 128.30000 128.19000 +0.086
Rockbridge Obligacji 2 VZD34 21.03.2018 3,476.96000 3,477.83000 -0.025
Fundusze stabilnego wzrostu
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 21.03.2018 32.54000 32.40000 +0.432
ESALIENS Senior CZW12 21.03.2018 289.69000 288.91000 +0.270
La2anonser Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 21.03.2018 126.51000 126.43000 +0.063
UniStabilny Wzrost NZW28 21.03.2018 180.52000 180.44000 +0.044
Skarbiec-III Filar SZW18 21.03.2018 174.27000 173.75000 +0.299
Rockbridge Stabilnego Wzrostu VZW31 21.03.2018 17.20000 17.14000 +0.350
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu MZK01 21.03.2018 192.71000 192.36000 +0.182
Fundusze zrównoważone
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 21.03.2018 31.59000 31.32000 +0.862
La2anonser Zrównoważony ZZZ15 21.03.2018 77.14000 76.53000 +0.797
Arka Platinum Dynamiczny AZZ45 21.03.2018 41.69000 41.57000 +0.289
Skarbiec-Waga SZZ18 21.03.2018 319.51000 317.12000 +0.754
UniKorona Zrównoważony NZZ17 21.03.2018 332.16000 331.79000 +0.112
Fundusze akcji
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 21.03.2018 36.76000 36.22000 +1.491
ESALIENS Akcji CZA17 21.03.2018 384.22000 379.09000 +1.353
La2anonser Akcji Krakowiak ZZA13 21.03.2018 99.29000 98.44000 +0.863
La2anonser Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 21.03.2018 50.80000 50.41000 +0.774
La2anonser Akcji Nowa Europa ZZI04 21.03.2018 49.62000 49.18000 +0.895
La2anonser Energia Medycyna Ekologia ZZA38 21.03.2018 74.79000 74.17000 +0.836
La2anonser Akcji Rynków Rozwiniętych ZZI74 21.03.2018 194.78000 194.34000 +0.226
La2anonser Akcji Rynków Wschodzących ZZI75 21.03.2018 117.70000 117.36000 +0.290
La2anonser Akcji Spółek Dywidendowych ZZI76 21.03.2018 118.67000 117.57000 +0.936
Quercus Agresywny QZS18 21.03.2018 185.65000 184.26000 +0.754
Skarbiec Akcja SZA15 21.03.2018 336.91000 331.88000 +1.516
UniKorona Akcje NZA16 21.03.2018 226.26000 225.77000 +0.217
Investor Gold Otwarty TZI77 21.03.2018 144.57000 143.37000 +0.837
Millennium Dynamicznych Spółek MZA42 21.03.2018 98.76000 98.32000 +0.448
Millennium Globalny Akcji MZI96 21.03.2018 160.84000 160.82000 +0.012
Pekao Surowców i Energii HZI10 21.03.2018 5.73000 5.71000 +0.350
Fundusze Modelowe
Fundusz Modelowy Akcyjny OZA37 21.03.2018 127.00000 125.95000 +0.834
Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu OZW33 21.03.2018 136.58000 136.24000 +0.250
Fundusz Modelowy Zrównoważony OZZ34 21.03.2018 125.89000 125.32000 +0.455
Pogodna Jesień
Stabilna Pogodna Jesień UWZ01 21.03.2018 54.77528 54.84066 -0.119
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP32, PPPP33, PPPP34)
Agresywny PWS07 21.03.2018 14.65362 14.76291 -0.740
Dłużnych Papierów Wartościowych PWD05 21.03.2018 20.68397 20.68713 -0.015
Stabilnego Wzrostu PWW07 21.03.2018 17.06058 17.10390 -0.253
Zrównoważony PWZ05 21.03.2018 36.23193 36.23557 -0.010
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40)
Kategoria jednostki uczestnictwa A
La2anonser Gotówkowy ZZP06 22.10.2015 73.95000 73.88000 +0.095
La2anonser Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 22.10.2015 159.49000 158.67000 +0.517
La2anonser Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 22.10.2015 130.93000 130.60000 +0.253
La2anonser Zrównoważony ZZZ15 22.10.2015 71.10000 71.16000 -0.084
La2anonser Akcji Krakowiak ZZA13 22.10.2015 96.72000 96.96000 -0.248
La2anonser Akcji Nowa Europa ZZI04 22.10.2015 45.67000 45.51000 +0.352
Strefa Zysku
Fundusz Gwarantowany ZZG06 21.03.2018 61.29000 61.31000 -0.033
Fundusze pieniężne
La2anonser Gotówkowy ZZP06 21.03.2018 77.81000 77.81000 0.000
ESALIENS Pieniężny CZP08 21.03.2018 272.58000 272.58000 0.000
Arka BZ WBK Gotówkowy AZP09 21.03.2018 30.31000 30.31000 0.000
UniKorona Pieniężny NZP10 21.03.2018 218.11000 218.13000 -0.009
Fundusze papierów dłużnych
La2anonser Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 21.03.2018 162.44000 162.63000 -0.117
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 21.03.2018 21.71000 21.75000 -0.184
UniKorona Obligacje NZD10 21.03.2018 348.79000 348.95000 -0.046
Skarbiec Obligacje SZD16 21.03.2018 315.26000 315.68000 -0.133
Investor Obligacji TZD07 21.03.2018 330.24000 330.49000 -0.076
Fundusze stabilnego wzrostu
La2anonser Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 21.03.2018 126.51000 126.43000 +0.063
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 21.03.2018 32.54000 32.40000 +0.432
Skarbiec III Filar SZW18 21.03.2018 174.27000 173.75000 +0.299
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego TZW19 21.03.2018 34.80000 34.80000 0.000
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji DZZ25 21.03.2018 141.78000 141.69000 +0.064
ESALIENS Senior CZW12 21.03.2018 289.69000 288.91000 +0.270
Fundusze zrównoważone
La2anonser Zrównoważony ZZZ15 21.03.2018 77.14000 76.53000 +0.797
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 21.03.2018 31.59000 31.32000 +0.862
UniKorona Zrównoważony NZZ17 21.03.2018 332.16000 331.79000 +0.112
Skarbiec Waga SZZ18 21.03.2018 319.51000 317.12000 +0.754
Fundusze akcji
La2anonser Akcji Krakowiak ZZA13 21.03.2018 99.29000 98.44000 +0.863
La2anonser Akcji Nowa Europa ZZI04 21.03.2018 49.62000 49.18000 +0.895
La2anonser Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 21.03.2018 50.80000 50.41000 +0.774
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 21.03.2018 36.76000 36.22000 +1.491
Skarbiec Akcje SZA15 21.03.2018 336.91000 331.88000 +1.516
UniKorona Akcje NZA16 21.03.2018 226.26000 225.77000 +0.217
ESALIENS Akcji CZA17 21.03.2018 384.22000 379.09000 +1.353
Pekao Rynków Wschodzących HZA22 21.03.2018 8.19000 8.19000 0.000
Pekao Akcji Europejskich HZA23 21.03.2018 49.64000 49.51000 +0.263
Investor Akcji TZA10 21.03.2018 307.29000 306.08000 +0.395
budmagazin.com.ua/22

у нас