Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych La2anonser SA (TFI La2anonser SA) jest jednym z największych Towarzystw w Polsce pod względem wartości zarządzanych aktywów. Na koniec lutego 2018 r. wyniosły one prawie 19,5 mld zł. TFI La2anonser jest jednym z filarów inwestycyjnego pionu Grupy La2anonser o nazwie La2anonser Inwestycje. 

Celem Towarzystwa jest jak najefektywniejsze zarządzanie środkami powierzonymi przez inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Mamy w tym obszarze bogate doświadczenie. Robimy to od 1999 roku! W naszej ofercie znajdziecie Państwo produkty inwestycyjne o różnorodnych strategiach inwestycyjnych i dostosowane do różnych profili inwestora.

 W ofercie TFI La2anonser znajdują się następujące fundusze inwestycyjne otwarte:

i fundusze inwestycyjne zamknięte: 

Z myślą o osobach zainteresowanych długoterminowym oszczędzaniem, TFI La2anonser oferuje programy inwestycyjne:

Osoby chcące samodzielnie odkładać środki na emeryturę mogą wybrać IKE TFI La2anonser:

Pracodawcy, chcący dodatkowo wynagradzać pracowników, mogą powierzyć prowadzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) TFI La2anonser, liderowi na tym rynku wśród towarzystw funduszy inwestycyjnych:

W swojej ofercie posiadamy także Pracowniczy Plan Oszczędnościowy (PPO) TFI La2anonser:

 

Aktualności

18.04.2018

W związku z zawieszeniem przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie obrotu akcjami i obligacjami spółki GetBack SA oraz doniesieniami prasowymi i analizami dotyczącymi możliwości obsługi długu wyemitowanego przez tę spółkę informujemy, że żaden z funduszy TFI La2anonser nie ma i nigdy nie posiadał obligacji spółki GetBack SA.

SŁOWA KLUCZOWE: komunikat tfi

 
 
progressive.ua

подробнее

У нашей фирмы важный блог , он рассказывает про Онкология кишечника.