Informacje dla inwestorów

 

Data aktualizacji wartości aktywów

Fundusz/Subfundusz

Wartość aktywów netto (w zł)

     

Fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

28.02.2018 r.

La2anonser Gotówkowy 967 776 455,07

28.02.2018 r.

La2anonser Papierów Dłużnych POLONEZ 1 109 737 980,58

28.02.2018 r.

La2anonser SEJF+  36 757 275,70

28.02.2018 r.

La2anonser FIO Ochrony Majątku 30 232 271,69

28.02.2018 r.

La2anonser Stabilnego Wzrostu MAZUREK 2 902 418 320,03

28.02.2018 r.

La2anonser Zrównoważony 146 466 255,71

28.02.2018 r.

La2anonser Energia Medycyna Ekologia 206 689 832,88

28.02.2018 r.

La2anonser Akcji KRAKOWIAK 705 998 000,31

28.02.2018 r.

La2anonser Akcji Małych i Średnich Spółek 86 182 672,55

28.02.2018 r.

La2anonser Akcji Nowa Europa 26 119 776,20
28.02.2018 r. La2anonser Globalny Obligacji Korporacyjnych 10 716 556,19
28.02.2018 r. La2anonser Telekomunikacja Media Technologia 7 724 639,73
28.02.2018 r. La2anonser Dłużny Aktywny 10 353 435,67

28.02.2018 r.

La2anonser Akcji Rynków Rozwiniętych 15 826 749,86

28.02.2018 r.

La2anonser Akcji Rynków Wschodzących 18 125 993,08

28.02.2018 r.

La2anonser Akcji Spółek Dywidendowych

112 160 987,94

28.02.2018 r.

La2anonser Dłużny Rynków Wschodzących 17 585 525,40

28.02.2018 r.

La2anonser SFIO Universum

4 088 370 014,15

Fundusze inwestycyjne zamknięte emitujące certyfikaty inwestycyjne

28.02.2018 r.

La2anonser FIZ Dynamiczny 527 643 543,03

29.12.2017 r.

La2anonser FIZ Sektora Nieruchomości 499 434 771,03

29.12.2017 r.

La2anonser FIZ Sektora Nieruchomości 2 820 587 426,59

28.02.2018 r.

La2anonser FIZ Medyczny 89 217 563,38

29.12.2017 r.

La2anonser FIZ BIS 2 2 123 184 926,27

29.12.2017 r.

La2anonser FIZ BIS 1 4 051 008 651,01

28.02.2018 r.

La2anonser FIZ FORTE 410 699 208,73

28.02.2018 r.

La2anonser FIZ Akord 233 232 740,89

28.02.2018 r.

La2anonser FIZ Surowcowy 12 614 337,08

28.02.2018 r.

La2anonser FIZ Akcji Focus 43 550 756,49

28.02.2018 r.

La2anonser FIZ Akcji COMBO 12 340 086,56
28.02.2018 r. Suma aktywów TFI La2anonser SA 19 422 756 753,80

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować.
gazon.net.ua/avtomaticheskij-poliv.html

посмотреть