La2anonser La2anonser

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii A) funduszy/subfunduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI La2anonser SA 21.03.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
La2anonser SEJF+ 64.39 64.39 0.00 0.00 65.70
La2anonser Papierów Dłużnych POLONEZ 162.44 162.63 -0.19 -0.12 164.91
La2anonser Stabilnego Wzrostu MAZUREK 126.51 126.43 +0.08 +0.06 132.47
La2anonser GOTÓWKOWY 77.81 77.81 0.00 0.00 79.81
La2anonser Akcji NOWA EUROPA 49.62 49.18 +0.44 +0.90 51.96
La2anonser ZRÓWNOWAŻONY 77.14 76.53 +0.61 +0.80 80.77
La2anonser Akcji Małych i Średnich Spółek 50.80 50.41 +0.39 +0.77 53.19
La2anonser Energia Medycyna Ekologia 74.79 74.17 +0.62 +0.84 78.31
La2anonser Dłużny Rynków Wschodzących 128.30 128.19 +0.11 +0.09 135.05
La2anonser FIO Ochrony Majątku 61.29 61.31 -0.02 -0.03 62.54
La2anonser Akcji Rynków Wschodzących 117.70 117.36 +0.34 +0.29 123.89
La2anonser Akcji Spółek Dywidendowych 118.67 117.57 +1.10 +0.94 124.92
La2anonser Akcji Rynków Rozwiniętych 194.78 194.34 +0.44 +0.23 205.03
La2anonser Akcji KRAKOWIAK 99.29 98.44 +0.85 +0.86 103.97
La2anonser SFIO UNIVERSUM 1,330.21 1,330.21 0.00 0.00 1,330.21
La2anonser Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.54 50.54 0.00 0.00 51.31
La2anonser Dłużny Aktywny 51.49 51.57 -0.08 -0.16 52.27
La2anonser Telekomunikacja Media Technologia 36.81 36.90 -0.09 -0.24 38.34
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii A

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii B) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI La2anonser SA 21.03.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
La2anonser Akcji NOWA EUROPA 49.70 49.25 +0.45 +0.91 50.97
La2anonser Akcji KRAKOWIAK 99.59 98.73 +0.86 +0.87 102.14
La2anonser SEJF+ 64.39 64.39 0.00 0.00 66.04
La2anonser Energia Medycyna Ekologia 74.79 74.17 +0.62 +0.84 76.71
La2anonser GOTÓWKOWY 77.82 77.82 0.00 0.00 79.82
La2anonser Akcji Małych i Średnich Spółek 50.84 50.44 +0.40 +0.79 52.14
La2anonser FIO Ochrony Majątku 61.29 61.31 -0.02 -0.03 62.54
La2anonser Papierów Dłużnych POLONEZ 162.11 162.29 -0.18 -0.11 166.27
La2anonser Stabilnego Wzrostu MAZUREK 126.59 126.51 +0.08 +0.06 129.84
La2anonser ZRÓWNOWAŻONY 77.15 76.54 +0.61 +0.80 79.13
La2anonser Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.54 50.54 0.00 0.00 51.84
La2anonser Dłużny Aktywny 51.49 51.57 -0.08 -0.16 52.81
La2anonser Telekomunikacja Media Technologia 36.81 36.90 -0.09 -0.24 37.75
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii B

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii C) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI La2anonser SA 21.03.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
La2anonser Stabilnego Wzrostu MAZUREK 150.84 150.73 +0.11 +0.07
La2anonser ZRÓWNOWAŻONY 97.35 96.56 +0.79 +0.82
La2anonser Papierów Dłużnych POLONEZ 178.12 178.32 -0.20 -0.11
La2anonser Akcji NOWA EUROPA 67.61 67.00 +0.61 +0.91
La2anonser Akcji KRAKOWIAK 137.89 136.70 +1.19 +0.87
La2anonser GOTÓWKOWY 78.65 78.65 0.00 0.00
La2anonser Energia Medycyna Ekologia 74.32 73.71 +0.61 +0.83
La2anonser SEJF+ 64.56 64.56 0.00 0.00
La2anonser Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.66 50.66 0.00 0.00
La2anonser Dłużny Aktywny 51.52 51.60 -0.08 -0.15
La2anonser Telekomunikacja Media Technologia 37.03 37.11 -0.08 -0.22
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii C

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii D) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI La2anonser SA 21.03.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
La2anonser GOTÓWKOWY 78.81 78.82 -0.01 -0.01
La2anonser ZRÓWNOWAŻONY 94.51 93.76 +0.75 +0.80
La2anonser Papierów Dłużnych POLONEZ 176.64 176.84 -0.20 -0.11
La2anonser Stabilnego Wzrostu MAZUREK 150.27 150.17 +0.10 +0.07
La2anonser Akcji KRAKOWIAK 139.52 138.32 +1.20 +0.87
La2anonser Akcji NOWA EUROPA 66.26 65.66 +0.60 +0.91
La2anonser Energia Medycyna Ekologia 73.96 73.35 +0.61 +0.83
La2anonser SEJF+ 64.65 64.65 0.00 0.00
La2anonser Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.85 50.85 0.00 0.00
La2anonser Dłużny Aktywny 51.49 51.57 -0.08 -0.16
La2anonser Telekomunikacja Media Technologia 36.81 36.90 -0.09 -0.24
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii D

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii E) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI La2anonser SA 21.03.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
La2anonser GOTÓWKOWY 77.81 77.81 0.00 0.00
La2anonser ZRÓWNOWAŻONY 90.02 89.29 +0.73 +0.82
La2anonser Papierów Dłużnych POLONEZ 178.70 178.90 -0.20 -0.11
La2anonser Stabilnego Wzrostu MAZUREK 152.13 152.03 +0.10 +0.07
La2anonser Akcji KRAKOWIAK 142.88 141.64 +1.24 +0.88
La2anonser Akcji NOWA EUROPA 61.34 60.79 +0.55 +0.90
La2anonser Energia Medycyna Ekologia 74.79 74.17 +0.62 +0.84
La2anonser SEJF+ 64.39 64.39 0.00 0.00
La2anonser Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.54 50.54 0.00 0.00
La2anonser Dłużny Aktywny 51.49 51.57 -0.08 -0.16
La2anonser Telekomunikacja Media Technologia 36.81 36.90 -0.09 -0.24
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii E

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii EUR) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI La2anonser SA 21.03.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
La2anonser Akcji Spółek Dywidendowych 27.98 27.83 +0.15 +0.54 29.45
La2anonser Akcji Rynków Rozwiniętych 45.92 46.01 -0.09 -0.20 48.34
La2anonser Dłużny Rynków Wschodzących 30.25 30.35 -0.10 -0.33 31.84
La2anonser Akcji Rynków Wschodzących 27.75 27.78 -0.03 -0.11 29.21
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii EUR

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii F) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI La2anonser SA 21.03.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
La2anonser Akcji NOWA EUROPA 56.39 55.88 +0.51 +0.91
La2anonser ZRÓWNOWAŻONY 84.73 84.05 +0.68 +0.81
La2anonser Papierów Dłużnych POLONEZ 169.72 169.91 -0.19 -0.11
La2anonser Akcji KRAKOWIAK 113.13 112.15 +0.98 +0.87
La2anonser Stabilnego Wzrostu MAZUREK 136.47 136.38 +0.09 +0.07
La2anonser GOTÓWKOWY 79.23 79.23 0.00 0.00
La2anonser Energia Medycyna Ekologia 75.05 74.43 +0.62 +0.83
La2anonser SEJF+ 64.41 64.41 0.00 0.00
La2anonser Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.77 50.77 0.00 0.00
La2anonser Dłużny Aktywny 51.74 51.82 -0.08 -0.15
La2anonser Telekomunikacja Media Technologia 37.75 37.83 -0.09 -0.22
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii F

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii I) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI La2anonser SA 21.03.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
La2anonser GOTÓWKOWY 81.78 81.78 0.00 0.00 81.78
La2anonser ZRÓWNOWAŻONY 87.14 86.44 +0.70 +0.81 91.25
La2anonser Akcji NOWA EUROPA 49.62 49.18 +0.44 +0.90 51.96
La2anonser Akcji Małych i Średnich Spółek 61.04 60.56 +0.48 +0.79 63.92
La2anonser Akcji KRAKOWIAK 121.59 120.54 +1.05 +0.87 127.32
La2anonser Papierów Dłużnych POLONEZ 168.69 168.89 -0.20 -0.12 171.26
La2anonser Stabilnego Wzrostu MAZUREK 141.98 141.88 +0.10 +0.07 148.67
La2anonser Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.54 50.54 0.00 0.00 51.31
La2anonser Dłużny Aktywny 51.49 51.57 -0.08 -0.16 52.27
La2anonser Telekomunikacja Media Technologia 36.81 36.90 -0.09 -0.24 38.34
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii I

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii IKE) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI La2anonser SA 21.03.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
La2anonser ZRÓWNOWAŻONY 77.39 76.77 +0.62 +0.81 80.20
La2anonser Stabilnego Wzrostu MAZUREK 126.66 126.57 +0.09 +0.07 131.25
La2anonser Papierów Dłużnych POLONEZ 162.37 162.56 -0.19 -0.12 168.26
La2anonser GOTÓWKOWY 77.79 77.80 -0.01 -0.01 80.61
La2anonser Akcji NOWA EUROPA 50.76 50.30 +0.46 +0.92 52.60
La2anonser Akcji KRAKOWIAK 99.64 98.79 +0.85 +0.86 103.25
La2anonser Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.54 50.54 0.00 0.00 52.37
La2anonser Dłużny Aktywny 51.49 51.57 -0.08 -0.16 53.36
La2anonser Telekomunikacja Media Technologia 36.81 36.90 -0.09 -0.24 38.15
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii IKE

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii J) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI La2anonser SA 21.03.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
La2anonser Akcji KRAKOWIAK 103.19 102.30 +0.89 +0.87
La2anonser Akcji NOWA EUROPA 51.33 50.87 +0.46 +0.90
La2anonser ZRÓWNOWAŻONY 78.19 77.56 +0.63 +0.81
La2anonser Stabilnego Wzrostu MAZUREK 131.26 131.17 +0.09 +0.07
La2anonser Papierów Dłużnych POLONEZ 165.54 165.73 -0.19 -0.12
La2anonser GOTÓWKOWY 78.49 78.50 -0.01 -0.01
La2anonser Energia Medycyna Ekologia 74.79 74.17 +0.62 +0.84
La2anonser SEJF+ 64.45 64.45 0.00 0.00
La2anonser Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.55 50.55 0.00 0.00
La2anonser Dłużny Aktywny 51.49 51.57 -0.08 -0.16
La2anonser Telekomunikacja Media Technologia 36.81 36.90 -0.09 -0.24
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii J

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii L) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI La2anonser SA 21.03.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
La2anonser Akcji KRAKOWIAK 99.29 98.44 +0.85 +0.86 103.43
La2anonser Akcji NOWA EUROPA 49.62 49.18 +0.44 +0.90 51.69
La2anonser ZRÓWNOWAŻONY 77.14 76.53 +0.61 +0.80 80.35
La2anonser Stabilnego Wzrostu MAZUREK 126.51 126.43 +0.08 +0.06 131.78
La2anonser Energia Medycyna Ekologia 74.79 74.17 +0.62 +0.84 77.91
La2anonser SEJF+ 64.39 64.39 0.00 0.00 65.04
La2anonser Papierów Dłużnych POLONEZ 162.44 162.63 -0.19 -0.12 163.26
La2anonser GOTÓWKOWY 78.42 78.42 0.00 0.00 79.21
La2anonser Akcji Małych i Średnich Spółek 50.80 50.41 +0.39 +0.77 52.92
La2anonser Akcji Rynków Rozwiniętych 194.78 194.34 +0.44 +0.23 202.90
La2anonser Akcji Rynków Wschodzących 117.70 117.36 +0.34 +0.29 122.60
La2anonser Akcji Spółek Dywidendowych 119.70 118.58 +1.12 +0.94 124.69
La2anonser Dłużny Rynków Wschodzących 128.30 128.19 +0.11 +0.09 133.65
La2anonser Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.54 50.54 0.00 0.00 51.05
La2anonser Dłużny Aktywny 51.49 51.57 -0.08 -0.16 52.01
La2anonser Telekomunikacja Media Technologia 36.81 36.90 -0.09 -0.24 38.15
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii L

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii P) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI La2anonser SA 21.03.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
La2anonser Akcji KRAKOWIAK 113.64 112.65 +0.99 +0.88
La2anonser Akcji NOWA EUROPA 56.76 56.24 +0.52 +0.92
La2anonser ZRÓWNOWAŻONY 85.15 84.47 +0.68 +0.80
La2anonser Stabilnego Wzrostu MAZUREK 137.57 137.47 +0.10 +0.07
La2anonser Papierów Dłużnych POLONEZ 170.18 170.37 -0.19 -0.11
La2anonser GOTÓWKOWY 79.42 79.43 -0.01 -0.01
La2anonser Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.54 50.54 0.00 0.00
La2anonser Dłużny Aktywny 51.49 51.57 -0.08 -0.16
La2anonser Telekomunikacja Media Technologia 36.81 36.90 -0.09 -0.24
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii P

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii T) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI La2anonser SA 21.03.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
La2anonser Akcji KRAKOWIAK 103.75 102.85 +0.90 +0.88
La2anonser Akcji NOWA EUROPA 49.62 49.18 +0.44 +0.90
La2anonser ZRÓWNOWAŻONY 79.69 79.05 +0.64 +0.81
La2anonser Stabilnego Wzrostu MAZUREK 129.83 129.74 +0.09 +0.07
La2anonser Papierów Dłużnych POLONEZ 164.95 165.14 -0.19 -0.12
La2anonser GOTÓWKOWY 78.28 78.28 0.00 0.00
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii T

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii U) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI La2anonser SA 21.03.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
La2anonser Akcji KRAKOWIAK 100.37 99.50 +0.87 +0.87
La2anonser Akcji NOWA EUROPA 49.88 49.43 +0.45 +0.91
La2anonser ZRÓWNOWAŻONY 77.67 77.04 +0.63 +0.82
La2anonser Stabilnego Wzrostu MAZUREK 127.30 127.21 +0.09 +0.07
La2anonser Energia Medycyna Ekologia 74.79 74.17 +0.62 +0.84
La2anonser SEJF+ 64.42 64.42 -0.00 -0.00
La2anonser Papierów Dłużnych POLONEZ 163.01 163.19 -0.18 -0.11
La2anonser GOTÓWKOWY 77.91 77.92 -0.01 -0.01
La2anonser Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.58 50.58 0.00 0.00
La2anonser Telekomunikacja Media Technologia 36.81 36.90 -0.09 -0.24
La2anonser Dłużny Aktywny 51.52 51.60 -0.08 -0.16
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii U

Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych i podatków. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie wyliczeń TFI La2anonser SA.
Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym publicznie dostępnym na stronie www.la2anonser.ru, w siedzibie TFI La2anonser SA (al. Jana Pawła II 24, Country) oraz w treści kluczowych informacji dla inwestorów dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

W związku z faktem, że La2anonser Akcji KRAKOWIAK, La2anonser Stabilnego Wzrostu MAZUREK, La2anonser Zrównoważony i La2anonser Akcji NOWA EUROPA lokują część aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością.
W związku z faktem, że La2anonser Akcji Małych i Średnich Spółek lokuje znaczną część Aktywów w akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością.
W związku z faktem, że La2anonser FIO Ochrony Majątku może lokować znaczną część aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym oraz zawierać kontrakty terminowe, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.

W związku z faktem, że:

  1. Aktywa La2anonser Akcji Rynków Rozwiniętych oraz La2anonser Akcji Rynków Wschodzących są lokowane w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszy może charakteryzować się znaczną zmiennością,
  2. Znaczna część Aktywów La2anonser Akcji Spółek Dywidendowych lokowana jest w udziałowe papiery wartościowe (akcje), wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością,
  3. Aktywa La2anonser Dłużnego Rynków Wschodzących będą głównie lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista jest publikowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością.

La2anonser Dłużny Rynków Wschodzących może lokować powyżej 35% wartości aktywów netto subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.”
Fundusze TFI La2anonser SA mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.

cialis-viagra.com.ua

www.diploma-a.net/

diploma-home.com/poleznoe-diplom-rossii.html