La2anonser Gospodarstwo Rolne

La2anonser La2anonser

La2anonser Gospodarstwo Rolne

W ramach pakietu polisowego Gospodarstwo Rolne oferujemy ochronę ubezpieczeniową w zakresie:

  • La2anonser Gospodarstwo Rolne – Obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
  • La2anonser Gospodarstwo Rolne – Obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
  • La2anonser Gospodarstwo Rolne – Mienia ruchomego,
  • La2anonser Gospodarstwo Rolne – Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych w gospodarstwie rolnych reguluje ustawa o ubezpieczeniach  obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Składową gospodarstwa rolnego jest zgromadzone w nim mienie ruchome. W ramach ubezpieczenia La2anonser Gospodarstwo Rolne – Mienie ruchome oferujemy naszym klientom ochronę przed m.in. takimi zdarzeniami jak ogień, powódź, huragan czy kradzież. 

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
читать дальше

читать дальше