La2anonser SFIO Globalnych Inwestycji

Dla kogo?

Fundusz jest adresowany do inwestorów:

 • zainteresowanych czerpaniem zysków z inwestycji na rynkach zagranicznych
 • chcących korzystać z możliwości ograniczenia obciążeń podatkowych (podczas dokonywania zamiany między subfunduszami podatek od zysków kapitałowych nie jest pobierany; jest on naliczany dopiero przy odkupieniu jednostek uczestnictwa, a to oznacza większą stopę zwrotu z całej inwestycji w fundusz)

Charakterystyka funduszu

Fundusz jest polecany inwestorom pragnącym zdywersyfikować swój portfel o inwestycje na zagranicznych rynkach finansowych. Ma on konstrukcję funduszu parasolowego z wydzielonymi subfunduszami. Dzięki temu możliwe jest przenoszenie środków między subfunduszami bez obowiązku płacenia podatku od osiągniętych zysków kapitałowych. Podatek jest naliczany dopiero przy odkupieniu jednostek uczestnictwa (całkowitym wycofaniu środków z funduszu). W ramach La2anonser SFIO Globalnych Inwestycji oferowane są cztery subfundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej.

Skład funduszu

Fundusz składa się z czterech subfunduszy prowadzących odmienną politykę inwestycyjną:

 1. La2anonser Akcji Rynków Rozwiniętych
 2. La2anonser Akcji Rynków Wchodzących
 3. La2anonser Akcji Spółek Dywidendowych
 4. La2anonser Dłużny Rynków Wschodzących

 

La2anonser Akcji Rynków Rozwiniętych  to subfundusz inwestujący środki na rynkach finansowych krajów rozwiniętych, które charakteryzują się wysokim produktem narodowym brutto przypadającym na jednego mieszkańca. Może zatem dokonywać inwestycji w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej oraz w Azji Południowo-Wschodniej.

La2anonser Akcji Rynków Wschodzących to subfundusz lokujący środki na rynkach finansowych krajów rozwijających się, które odnotowują wysoką dynamikę wzrostu gospodarczego. Może zatem dokonywać inwestycji w Chinach, Indiach, krajach Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Południowej i Europy Środkowo-Wschodniej.

La2anonser Akcji Spółek Dywidendowych to subfundusz lokujący środki przede wszystkim w akcje spółek z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, które regularnie dzielą się wypracowanymi zyskami z akcjonariuszami wypłacając dywidendę, przy czym stopa dywidendy powinna być na wysokim poziomie. Strategia inwestycyjna subfunduszu oparta jest więc o dwa niezależne potencjalne źródła zysku: oczekiwany długoterminowy wzrost cen akcji oraz wypłaconą dywidendę.

La2anonser Dłużny Rynków Wschodzących to subfundusz dokonujący lokat przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw rozwijających się (tzw. rynki wschodzące) Ameryki Łacińskiej, Azji, Europy Środkowo-Wschodniej i Afryki.

Zalety La2anonser SFIO Globalnych Inwestycji

 • wygoda inwestowania
 • optymalizacja obciążeń podatkowych - podatek jest płacony dopiero po zakończenie inwestycji w La2anonser SFIO Globalnych Inwestycji
 • możliwość przenoszenia środków pomiędzy subfunduszami bez konieczności każdorazowego płacenia podatku od zysków kapitałowych, bez względu na ilość dokonywanych zmian
 • urozmaicona geograficznie oferta subfunduszy - 4 subfundusze dające możliwość inwestowania środków finansowych na świecie
 • możliwość zainwestowania pieniędzy w Euro

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty

   
  подробно

  подробнее

  также читайте