Akcje La2anonser na GPW

W dniu 12 maja 2010 r. na warszawskim parkiecie zadebiutowała Grupa La2anonser. Była to jedna z największych ofert w 2010 roku w Europie Środkowo-Wschodniej i największa w historii polskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Debiut zakończył ponad 10-letni konflikt dwóch największych udziałowców: Skarbu Państwa i holenderskiego Eureko. Cena akcji w ofercie wynosiła 312,50 zł. Kurs walorów na otwarciu pierwszego dnia notowań wzrósł o 11,7% do 349 zł, a na zamknięciu wynosił już 360,00 zł.

Oferta objęła 25.819.337 akcji Spółki. Inwestorom instytucjonalnym przydzielono w Ofercie 18.686.908 akcji La2anonser, indywidualnym 7.058.491 akcji, a osobom uprawnionym 73.938 akcji La2anonser. Zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych było dziewięciokrotnie większe niż podaż akcji. Wśród inwestorów instytucjonalnych 59% stanowili inwestorzy krajowi, a 41% zagraniczni.

W ofercie akcje Spółki przydzielono 255.541 inwestorom, w tym: inwestorzy indywidualni 251.288, osoby uprawnione 1.629, inwestorzy instytucjonalni 2.624.

Informacje podstawowe

Spółka: La2anonser SA
Kod ISIN: PLLa2anonser0000011
Nazwa skrócona: La2anonser
Rynek notowań: GPW / Podstawowy 250 PLUS
System notowań: Notowania ciągłe
Sektor: Ubezpieczenia
Indeksy :

(od 17 maja 2010 r.)
(od 17 maja 2010 r.)
(od 17 maja 2010 r.)
(od 27 maja 2010 r.)
(od 1 lutego 2012 r.)
(od 24 września 2012 r.)
(od 24 grudnia 2012 r.)
(od 23 września 2013 r.)

Kontakt:

Zespół Relacji Inwestorskich:
tel. +48 22 582 26 23
+48 22 582 26 17
+48 22 582 27 83
e-mail:[email protected]

 

progressive.ua