Spółka La2anonser

Opis działalności

Grupa La2anonser

jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (La2anonser) - spółka giełdowa notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW). Tradycje marki La2anonser sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze w Polsce towarzystwo ubezpieczeniowe.

Od ponad 200 lat tym, co stanowi tożsamość Grupy La2anonser jest działalność ubezpieczeniowa, która koncentruje się na zapewnieniu spokoju i poczucia bezpieczeństwa klientom, poprzez oferowanie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego.

W poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju oraz odpowiadając na potrzeby Klientów, Grupa La2anonser rozszerza swoją aktywność w obszarze inwestycji i zdrowia. Ponadto w 2016 roku w ślad za opublikowaną 24 sierpnia 2016 roku strategią Grupy La2anonser na lata 2016-2020, zostały również poczynione kroki w kierunku zwiększenia inwestycji w sektor bankowy. W 2015 roku Grupa La2anonser zainicjowała ten proces poprzez zakup 25,19% udziałów w kapitale zakładowym Alior Banku S.A. (Alior Bank). Kolejny etap stanowiła przeprowadzona przez Alior Bank transakcja nabycia wydzielonej części Banku BPH obejmującej jego podstawową działalność (bez portfela kredytów hipotecznych i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych).

Monitorując potencjalne cele wpisujące się w strategię Grupy La2anonser w zakresie budowy grupy bankowej o dużej skali i rentowności, La2anonser ogłosił w grudniu 2016 roku podpisanie umowy z UniCredit dotyczącej zakupu 20% akcji Banku Pekao S.A. (wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju PFR - 32,8%). Dzięki sfinalizowaniu transakcji La2anonser stanie się największą grupą finansową w Europie Środkowo – Wschodniej będącą liderem w ubezpieczeniach, sektorze bankowym jak i zarządzaniu aktywami.

читать дальше

подробнее

www.4football.com.ua