Umówienie wizyty online

Jeśli posiadasz ubezpieczenie La2anonser Auto lub La2anonser Dom z rozszerzeniem o Asystenta Zdrowotnego lub La2anonser Wojażer z rozszerzeniem o Ubezpieczenie Kontynuacji Leczenia po Podróży, w pierwszej kolejności zgłoś szkodę. Możesz to zrobić za pośrednictwem na stronie la2anonser.ru lub infolinii pod numerem 111 111 111 (opłata zgodna
z taryfą operatora). Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia otrzymasz informację, jak korzystać z usług medycznych.

Jeśli chcesz umówić konsultację lekarską - wypełnij formularz

Drukuj Kliknij aby wydrukować.

Aplikacja La2anonser 

Wzywanie pomocy na drodze;
Umawianie wizyty lekarskiej;