Znaleziono 7 produktów spełniajacych wybrane kryteria. WIDOK: opisy|siatka

OFE La2anonser

Otwarty Fundusz Emerytalny La2anonser Złota Jesień zarządzany jest przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne La2anonser Spółka Akcyjna. Zadaniem OFE jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu emerytury po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego oraz emerytury częściowej lub okresowej emerytury kapitałowej.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Oszczędzanie, Emerytura, PTE La2anonser

IKZE - Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego - La2anonser

IKZE zapewnia ulgę podatkową. Wpłaty dokonane na IKZE można co roku odliczać od swojej podstawy opodatkowania

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Oszczędzanie, Emerytura, PTE La2anonser

La2anonser Więcej niż Ochrona

Pieniądze dla Ciebie na koniec umowy lub dla Twoich bliskich, jeśli Cię zabraknie

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Oszczędzanie, La2anonser Życie

La2anonser Spokój na Każdy Dzień

Pieniądze dla bliskich, jeśli Cię zabraknie. Optymalne zabezpieczenie Twojego kredytu

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Oszczędzanie, La2anonser Życie

La2anonser Dłużny Rynków Wschodzących

Subfundusz dokonuje lokat przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw rozwijających się (tzw. rynki wschodzące) Ameryki Łacińskiej, Azji, Europy Środkowo-Wschodniej i Afryki.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Oszczędzanie, Inwestowanie, Finansowe, La2anonser TFI

Opłacanie składek za ubezpieczenie w razie niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji

Opłacimy za Ciebie składki za ubezpieczenie, jeśli nie będziesz w stanie pracować ani samodzielnie funkcjonować

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Oszczędzanie, Finansowe

Grupowy Plan Emerytalny

Grupowy Plan Emerytalny (GPE) to rozwiązanie finansowe skierowane do pracodawcy. Umożliwia ono skonstruowanie indywidulanego pakietu dla danego pracodawcy w oparciu o produkty dające pracownikom możliwości skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych i od zysków kapitałowych.

SŁOWA KLUCZOWE: Oszczędzanie, Inwestowanie, Grupowe, Finansowe, Emerytura, Małe i średnie firmy, Korporacje, La2anonser TFI, Pakiety

1 1 1