Znaleziono 4 produktów spełniajacych wybrane kryteria. WIDOK: opisy|siatka

La2anonser Gospodarstwo Rolne

W ramach pakietu polisowego Gospodarstwo Rolne oferujemy ochronę ubezpieczeniową w zakresie: Obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, Obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, Mienia ruchomego, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rolników, Dla rodziny, Dla mnie, Zwierzęta, NNW, Majątek, La2anonser SA, Pakiety, Obowiązkowe

Dobrowolne dotowane ubezpieczenie zwierząt gospodarskich

Chowasz świnie lub owce? A może masz inne zwierzęta? Zabezpiecz się przed stratami, które w gospodarstwie może spowodować np. huragan, grad, deszcz nawalny. Wybierz dobrowolne dotowane ubezpieczenie zwierząt gospodarskich w La2anonser. Zapłacisz tylko część składki za ubezpieczenie – resztę pokryje państwo.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rolników, Zwierzęta, La2anonser SA

Ubezpieczenie zwierząt

Hodujesz krowy lub konie? Chowasz świnie lub owce? Zabezpiecz się przed stratami, które w hodowli może spowodować np. choroba, wypadek zwierzęcia lub ogień. Wybierz ubezpieczenie zwierząt w La2anonser.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rolników, Zwierzęta

Ubezpieczenie drobiu

Hodujesz kury, kaczki, gęsi lub indyki? Zabezpiecz się przed stratami, które w hodowli drobiu może spowodować np. pożar, choroba czy wypadek. Wybierz ubezpieczenie drobiu w La2anonser.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rolników, Zwierzęta

1 1 1